Aan de slag!

Een eigen zaak begint met een goed idee. Maar komen er altijd onverwachte dingen op je pad. Jij wilt alles voorzien. Jij hebt veel vragen: wie ben je, wat wil je en hoe ga je dat aanpakken, wat komt er allemaal kijken bij het opstarten van een eigen zaak? Het schrijven van een ondernemingsplan is van belang voor jou zelf, maar ook voor eventuele andere belanghebbende bij de startende onderneming, met name voor potentiele financiers. Die vragen staan centraal in jouw ondernemingsplan. Dit verhaal vormt je leidraad voor het opzetten van je eigen zaak. Zo kun je goed inschatten of jouw gouden idee echt haalbaar is. Een businessplan is altijd maatwerk, maar er zijn een aantal vaste onderdelen die je zeker moet opnemen: de kwalificaties van de ondernemer (jouw achtergrond, opleiding en werkervaring); markt en marketingmix (de activiteiten waarop de onderneming zich zal gaan richten, de manier waarop de onderneming zich zal onderscheiden van haar concurrenten en resultaten van gehouden marktonderzoek); juridische aspecten (de keuze van de rechtsvorm van de onderneming, vergunningen en diploma’s); organisatie (wilt je een zelfstandigen zonder personeel (ZZP) worden bijvoorbeeld, of jij wilt een personeel aannemen, dan moet je over zijn taak- en bevoegdheidsverdeling bedenken); financiën. Wij helpen je jouw vragen te beantwoorden.

Als de onderneming eenmaal draait, is het zaak een adequate boekhouding te voeren. Dat is niet alleen noodzakelijk vanuit juridisch oogpunt (ten behoeve van de belastingheffing bijvoorbeeld), maar ook onontbeerlijk om de onderneming financieel ‘in de greep’ te houden. De boekhouding is het kompas waar de onderneming op vaart, doordat zij per periode (van een maand bijvoorbeeld) de ontwikkeling van omzet en kosten toont. Wij zullen voor een heldere administratie zorgen. Samen met jou gaan we aan de realisering van uw bedrijfsdoelstellingen werken.

Voor volgende werkzaamheden kunt je bij ons terecht:

  • hulp bij het opzetten van een ondernemingsplan (ook een financiële plan);
  • hulp bij het aanleggen van financiële administratie;
  • hulp bij het aanmelden bij de Belastingdienst;
  • begeleiding en coaching;
  • het bijhouden van administratie en het verzorgen van belastingaangiften;
  • andere bijhorende werkzaamheden.