Maximale professionele ondersteuning

Iedere ondernemer met personeel in dienst moet een deugdelijke loonadministratie voeren en voor elke werknemer een loonstaat bijhouden. De werkgever speelt een belangrijke rol in de afdracht van premies en loonbelasting. Het is een complex geheel binnen uw boekhouding waarbij rekening gehouden moet worden met vele procedures en regelgeving. Wij kunnen u veel werk uit handen nemen.

Onze diensten bestaan uit onder andere:

  • hulp bij het opstellen van arbeidscontracten;
  • hulp bij aanleggen van een loonstaat;
  • hulp bij aanleggen van loonadministratie;
  • het bijhouden van loonadministratie;
  • loonstrookje en jaaropgave;
  • hulp bij het invullen van aangifte loonheffingen;
  • hulp bij voorleggen van een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer aan de Belastingdienst voor de beoordeling of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen;
  • contacten met de Belastingdienst.