Belastingzaken en publicatieplicht.

Door de keuze van de rechtsvorm wordt vastgelegd hoe de juridische relaties binnen de onderneming en tussen de onderneming en de buitenwereld in elkaar zitten. De rechtsvorm is van belang voor de aansprakelijkheid van de eigenaar voor de schulden van de onderneming en voor de fiscale positie. Diverse groepen hebben belang bij deze informatie. Er zijn wettelijke regels inzake de publicatieplicht. De regels schrijven voor welke ondernemingen verplicht zijn om financiële informatie in de vorm van een jaarverslag te publiceren.

De winst die met een onderneming gemaakt wordt, is onderworpen aan belasting. Bij eenmanszaken en personenvennootschappen gaat het om inkomstenbelasting, bij kapitaalvennootschappen om vennootschapsbelasting. De activiteiten van ondernemingen zijn ook onderworpen aan omzetbelasting.

We geven u graag helder en begrijpelijk advies over uw rechten en verplichtingen.

Wij bieden aan u ook de volgende diensten:

  • het verzorgen van aangiften omzetbelasting;
  • het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting (vennootschapsbelasting);
  • belastingadvies;
  • communicatie met de Belastingdienst;
  • hulp bij het deponeren van een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.