Overzicht van de financiële positie van uw onderneming

Een boekhouding kent twee soorten grootboekrekeningen: balansrekeningen en verlies- & winstrekeningen. Ze zijn de weergave van de financiële positie van uw onderneming. Door middel van het opmaken van een resultatenrekening of door middel van een vergelijking van balansposten (vermogens) kan de winst uit onderneming worden berekend. Naast balans en resultatenrekening vormt het kasstroomoverzicht het derde basisoverzicht van de financiële positie van uw onderneming. Het kasstroomoverzicht brengt de herkomst en besteding van geldmiddelen in kaart. Daarom zijn het opstellen van balans, de Resultatenrekening en het kasstroomoverzicht belandrijk voor uzelf want u kunt tijdig de juiste beslissingen nemen. Er zijn ook diverse groeperingen die belang hebben bij informatie over de financiële positie van uw onderneming. De wetgever heeft het nodig geoordeeld om via een publicatieplicht te waarborgen dat informatie ook verstrekt wordt (Jaarrekening).

Wij bieden aan u de volgende diensten:

  • verzorgen van tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of halfjaar;
  • het samenstellen van jaarrekeningen;
  • het samenstellen van andere financiële overzichten.