Overzichtelijke en foutloze administratie voor u

De goede administratie, voor ondernemers een noodzakelijk kwaad. De belastingdienst stelt een flink aantal eisen waar een ondernemer aan moet voldoen. U moet systematisch en schriftelijk alle gegevens van uw onderneming vastleggen. Iedere factuur die u aan uw klanten stuurt dient te voldoen aan een aantal eisen. De ruggengraat van uw administratie wordt gevormd door het stelsel van grootboekrekeningen waarin wordt bijgehouden welke wijzingen zich in een periode voordoen in de bezittingen, schulden, opbrengsten en kosten van de onderneming.

Volgende gegevens behoren tot uw administratie:

 • kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen;
 • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
 • tussentijds gemaakte controleberekeningen;
 • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
 • bank- en giroafschriften;
 • contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
 • agenda’s en afsprakenboeken;
 • correspondentie;
 • software en databestanden;
 • Ontvangen facturen;
 • Verstuurde facturen;
 • Bank- en giroafschriften;
 • Kasbonnetjes;
 • Relatiegegevens;

De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 7 jaar.

Wat gaan wij doen voor uw administratie? Wij bieden u een volgende diensten voor het bijhouden van uw administratie aan:

 • het inrichten van de administratie;
 • het bijhouden van de administratie (inkoopboek, verkoopboek, bankadministratie, kasadministratie, crediteurenadministratie, debiteurenadministratie);
 • het verzorgen van facturen.