Aftrek van kosten

Veel ondernemers stellen de vraag, of ze kosten van de winst uit onderneming kunnen aftrekken. Alleen de kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar.

U bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. Zakelijke kosten zijn de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben.

Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, letten wij op het motief waarmee u kosten hebt gemaakt. Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, accepteert de Belastingdienst de kosten als aftrekpost.

Bepaalde kosten die een ondernemer maakt ten behoeve van zijn onderneming, hebben soms ook in zekere mate een privé-element. Omdat het lastig kan zijn om vast te stellen of er een onttrekking is en hoe groot deze is, geeft de wet voorschriften over wat wel en niet aftrekbaar is.

Met het oog op het privékarakter dat bepaalde uitgaven in zich hebben, zijn in de Wet IB bepaalde kosten geheel van aftrek uitgesloten.

In de onderstaande tabel vindt u een opsomming van kosten. Per kostensoort ziet u welk percentage van de kosten u mag aftrekken bij het bepalen van de winst uit onderneming.

Soort kosten Welk deel van de
kosten is aftrekbaar?
Werkruimte thuis 0%, met uitzonderingen
Voedsel, drank, genotmiddelen,
representatie, congressen,
seminars, studiereizen (inclusief
reis- en verblijfskosten)
drempel € 4.500
Telefoonabonnement thuis 0%
Zakelijke telefoongesprekken thuis 100%
Algemene literatuur 0%
Vakliteratuur 100%
Werkkleding 100%
Kleding (geen werkkleding) 0%
Persoonlijke verzorging 0%
Aktetassen e.d. 100%
Apparatuur en instrumenten
die niet tot het
ondernemingsvermogen behoren
0%
Verhuiskosten beperkt
Huisvesting buiten de woonplaats beperkt
Geldboeten 0%
Standsuitgaven 0%
Agressieve dieren 0%
Auto van de zaak beperkt
Zakelijke kosten eigen auto beperkt
Vaartuigen voor
representatieve doeleinden
0%

 

0105b