Financiële administratie
Belastingzaken en publicatieplicht
Loonadministratie
De financiële administratie verschaft informatie die gebruikt wordt voor bedrijfseconomische beslissingen en voor externe verslaggeving. Daarom de financiële administratie is zeer belangrijk voor uw onderneming. Wij zorgen voor een goede en overzichtelijke administratie voor u. De winst die een onderneming gemaakt wordt, is onderworpen aan belasting. Er zijn ook wettelijke regels over externe verslaggeving. Deze schrijven voor welke ondernemingen verplicht zijn om financiële informatie in de vorm van jaarverslag te publiceren. Met ons bent u zeker van dat u aan alle wettelijke verplichtingen heeft voldaan waarbij alle fiscale mogelijkheden ten volle in uw voordeel worden benut. Er zijn veel wettelijke regels betreft het loon . Iedere werkgever is verplicht loonadministratie te voeren. Een goede loonadministratie is voor veel ondernemers een zorg. Profiteer van onze ervaring. Wij kunnen u helpen met het voeren van loonadministratie en u veel werk uit handen nemen.
Financiële administratie Belastingzaken Loonadministratie

Nuttige informatie

Handreiking: bijhouden van een goede rittenregistratie

Wanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie.

 0105a

Aftrek van kosten

Veel ondernemers stellen de vraag, of ze kosten van de winst uit onderneming kunnen aftrekken. Alleen de kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar.

 0105b

Eerste Kamer akkoord met wet DBA: VAR verdwijnt per 1 mei 2016

Op 2 februari is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016.

 0105с

 

Aanbieding
Voor u hebben we onze diensten in een pakket samengesteld voor een redelijk prijs. De pakket bestaat uit de volgende diensten:

  • het voeren van complete financiële administratie;
  • het verzorgen van 50 facturen per jaar;
  • het verzorgen van aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting (vennootschapsbelasting);
  • Rapportage met overzicht;
  • de professionele advies;
  • het opstellen van de jaarrekening voor klein ondernemingen